Koor coaching

Al vanaf mijn jonge jaren zing ik op verschillende koren, en heb daar de nodige ervaring in koorzang opgedaan. In mijn omgeving hoor ik vaak dat koorleden last van heesheid hebben, meestal omdat ze op een verkeerde manier hun stem gebruiken. Tijdens reguliere repetities ligt de focus vaak op het instuderen van de juiste noten, en minder op het gebruik van de stem.

Tijdens het coachen van een koor probeer ik leden op weg te helpen om hun stem op de juiste manier te gebruiken tijdens het zingen, wat uiteindelijk ook vaak de koorklank verbetert. De coaching gebeurt uiteraard altijd in overleg met de dirigent, met wie ik samen kijk hoe en waar in een bepaald stuk het nog mooier kan worden dan het al is.

Schroom niet contact op te nemen.